Blog List

Pressemeddelelse: Potentiel effektiv arbejdskraft indenfor alle erhverv.

Haves: Potentiel effektiv arbejdskraft indenfor alle erhverv.
Søges: Social og politisk engagement

 

I en tid, - hvor velfærd og arbejdskraftmangel er et dagligt faktum og samtaleemne, kan vi undre os over, at et land som Danmark - med en økonomiske status som iflg. tidl. økonomiminister Thor Pedersen: ”er den bedste nogen sinde, vi kan købe hele verden” - ikke interesserer sig mere for, - hvordan man kan få en stor gruppe på overførselsindkomst vendt til en arbejdsgruppe.

RevaFlex  har udarbejdet et projekt, som burde interessere både politikerne, arbejdsmarkeds partnere, investorer og  DA.

Dette unikke og enestående koncept vil kunne afhjælpe den eksisterende danske arbejdskraftmangel indenfor en relativ kort fremtid med at  tilføre arbejdskraft til stort set alle grupper af det arbejdskrafthungrende erhvervsliv incl. kommunernes mangel på samme.

Flere politikere på Christiansborg har tidligere udvist stor interessere for vores projekt, men brugte angivelig det økonomiske aspekt - som en hindring.  Men nu, - hvor økonomien er i ”top” med et stort overskud på finanserne, burde der ikke længere være nogen hindringer mere for et politisk, økonomisk og medmenneskeligt engagement.

Danmark har i disse år rigtig mange mennesker på overførselsindkomst, som for en stor dels vedkommende vil kunne magte et arbejde – ikke alle på fuld tid, men alligevel en potientel arbejdskraftressource. Politikernes lovforslag til kommunerne om Flexjob- ordning, er ikke i alle kommuner blevet den succes, som man kunne have forventet, hvorfor kan man spørge sig selv, for tiltaget var godt og sociale afbalanceret???

RevaFlex’s unikke projekt kan afhjælpe her. Vores behandlingsprogram kan få en meget stor gruppe med nedsat erhvervsevnetab i forbindelse med psykisk/fysisk handicap fra overførselsindkomst til arbejdsindkomst. Der er rigtig  mange, endog meget velkvalificerede medarbejdere i blandt, der pludseligt er blevet stoppet i deres arbejdsliv på grund af en arbejdsskade eller en arbejdsulykke, men som stadig ønsker - og ville kunne være i stand til at gøre en arbejdsmæssig indsat for sig selv og deres familie, - og dermed vores samfund. 

En indsats som et velfærdssamfund som det danske, burde tage som en selvfølge - da det jo her også  drejer sig om væsentlig forbedret livskvalitet for den enkeltes vedkommende.

Man kan  undre sig over hvor alle de ansvarlige politikerne er hende i denne sag. Der skal spares her og der, men hvad med at at yde lidt ”bistand” og få en masse ressourcer tilbage. Det ville være rart om vores politikere, erhvervslivets partere og DA m.fl. kunne begynde at tænke i muligheder i stedet for begrænsninger.

Da der jo samtidig kan gøres brug at voret medlemskab i EU, hvor der er oprettet sociale fonde til sådanne projekter, gør jo ikke sagen ringere. Hvor er de ansvarlige politikere, arbejdsmarkedets partere eller DA  henne? Hvorfor tilføre Danmark arbejdskraft udefra når vi har mange virkelig velkvalificerede tidligere medarbejdere, der stadig godt vil og kan gøre en indsat for Danmark. Blot de får lidt hjælp til rehabilitering. Det drejer sig dybest set blot om at  give en "stjerne" - og så få en "hel himmel" retur. 

 

Yderligere oplysninger bedes rettet til miljøkonsulent Tonny Pedersen, tlf. 55969900 – e-mail til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.