Konceptet

Koncept RevaFlex er et godt gennemarbejde koncept, der bygger på talrige superviseringer via konceptet med gode resultater.Op til ca 70% regenerering af funktionsevnetab efter behandling via koncept RevaFlex

Konceptet er beskrevet på over 126 sider, og er opdelt i 3 dele. Del A (åben) Del B & C (lukket)

Koncept RevaFlex er udarbejdet og indehaves af Tonny Pedersen og Søren Malchow

Del A - behovsanalyse

Grundigt gennemarbejdet behovsanalyse for koncept RevaFlex, som bekræfter at der er behov for gennemførelse af konceptet

Del B - Behandlingsdel

Grundigt gennemarbejdet behandlingsdel, hvor denne beskriver hvordan denne ser ud og hvordan behandling gennemføres.

Del C Undervisningsdel

Grundigt gennemarbejde undervisningsdel for udførende kontraktansatte personale, hvordan behandling beskrives og gennemføres.

Den røde tråd
ved et typisk skadesforløb

  • Lang sagsbehandlingstid med ventetider på at komme til speciallæger og personen overlades til passivitet
  • Funktionsevnen forringes for hver dag den skadelidte går på sygedagpenge uden behandling
  • Det psykiske følgetraume bliver ikke konstateret og behandlet
  • Arbejdsprøvning i typisk intet der har med personens tilstand eller interesse at gøre
  • Livskvaliteten forsvinder og følgevirkninger indtræffer
  • Typisk vil 50% af skadelidte være skilt efter 18 måneder fra traumet
  • Der går typisk 5-6 år med et sagsforløb og personen overlades til sig selv og har mistet tilliden til system
  • Men alt dette koster penge
  • RIGTIG MANGE PENGE FOR SAMFUNDET - CA. 15-25 mia kr pr år i social- og sundhedsudgifter
  • Og erhvervslivet mister en brugbar arbejdskraft - som der er stor mangel på

Læs mere her

HVORFOR ER KONCEPT REVAFLEX SÅ UNIKT

Fysisk/Psykisk beregningsmodel

RevaFlex’s unikke beregningsmodel for udmåling af resterhvervsevnen, hvori den skadedes følger indgår.

stor samfundsgevinster

Hver der kommer ind på arbejdsmarkedet via RevaFlex vil bidrage med ca 250.000 kr i besparelse på social/sundhedssektoren

Ny form for revalidering

Revaliderer førtidspensionister og arbejdsskadede personer, således at reintegration til arbejdsmarkedet kan ske.

Op til ca 70% regenerering af funktionsevnetab

Med konceptets unikke metode kan der skabes meget høje regenereringer af funktionsevnetabet

Helhedsløsende revalidering

Koncept RevaFledx omfatter en omfattende helhedsløsning så klienten ikke bliver kastet fra system til system

Tilliden til systemet skal tilbage

Mange traumelidte stoler ikke på systemet, men vi har med konceptet vendt op og ned på hvordan dette foregår

EKSEMPLER PÅ RESULTATER AF SUPERVISERING

0
Tilfredse superviseret klienter
0
Kopper kaffe
0
Timers supervisering
0
Siders gennemarbejdet koncept

Konceptindehavere

 Tonny Pedersen

Tonny Pedersen

Han har grundudtænkt koncept RevaFlex på baggrund af den røde tråd

 Søren Malchow

Søren Malchow

Medindehaver af konceptet og medudvikler på det sociale område af konceptet

Revaflexstorlogo.png

Fra bloggen

Kontakt os

(+45) 2225 6379
Sekretariat: Flensborglandevej 16, Rørkær, 6270 Tønder